News

Digital Park anunță tender de achiziționare a serviciilor de catering

Context   Digital Park este primul parc IT din Moldova, în care activează companii locale și internaționale din sectorul IT. Din 1 Octombrie 2019, Digital Park va începe să găzduiască mai multe evenimente, în incinta sălilor de conferință din cadrul complexului. La moment, complexul se află la etapa de amenajare a restaurantului, din acest motiv, solicităm oferte de catering pentru evenimentele care urmează a fi desfășurate și urmărim o colaborare pe termen lung cu prestatorul ales. Scopul general al anunțului Digital Park va selecta o companie care va presta servicii de catering pentru 40, 80, 180 de persoane în evenimentelor care vor fi organizate în incinta sălilor de conferință până la 31 decembrie 2019, cu posibilitatea de prelungire a contractului.  Perioada de executare a contractului  Compania selectată și contractată va executa contractul în perioada 01.10.2019 – 31.12.2019. Locația: Digital Park Data:  perioada nedeterminată Serviciile solicitate
Sala Capacitate Format solicitat Preț/persoană
Technology Hall 40 persoane Coffee break 60/80/100 lei
Lunch/Fourchette 250/300/400 lei
Innovation Hall 80 persoane Coffee break 60/80/100 lei
Lunch/Fourchette 250/300/400 lei
Community Hall 180 persoane Coffee break 60/80/100 lei
Lunch/Fourchette 250/300/400 lei
  Notă: Meniurile trebuie să se încadreze în categoria de preț solicitată, respectiv pentru fiecare sală și format se vor  prezenta câte 3 meniuri. Meniurile prezentate vor fi oferite clienților ca exemple și pot fi modificate în funcție de solicitările beneficiarilor. Aplicanți eligibili În cadrul concursului pot participa companii care prestează servicii de alimentație publică și dețin licență și certificare relevantă. Oferta trebuie să includă:
  • Meniul detaliat propus, inclusiv gramajul per persoană, pentru fiecare format și categorie de preț;
  • Price list cu băuturi, inclusiv un tabel de consum aproximativ pentru 40/80/180 persoane;
  • Lista inventarului necesar și costul acestuia;
  • Prețul pentru serviciile de deservire.
Oferta mai trebuie să includă:
  • Copia Licenței/Certificatul de înregistrare a companiei;
  • Datele de contact ale companiei;
  • Persoana de contact;
  • Rechizitele bancare ale companiei;
  • Semnătura persoanei autorizate;
  • ​Ștampila umedă a companiei.
Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului – preț, calitate, experiență și corespunderea cerințelor înaintate. Înștiințarea privind determinarea câștigătorului se expediază în termen de până la 3 zile de la data aprobării rezultatelor evaluării de către autoritatea contractantă. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 30 Septembrie 2019, ora 18.00. *Ofertele depuse după termen nu vor fi examinate. Ofertele trebuie prezentate în format electronic și expediate prin e-mail la adresa info@digitalpark.md cu mențiunea: „Ofertă de prețuri pentru servicii de catering”. Vor fi evaluate doar ofertele complete și contactate doar companiile selectate. Pentru informații suplimentare: Victoria Nonii Manager Secție Marketing și Vânzări Tel: 069449449 E-mail: vnonii@digitalpark.md