Articles

Parcul IT este și un Cluster IT?

Parcul IT este și un Cluster IT?

Se cade să răspundem inițial la întrebarea: ce este un cluster? Specialiștii definesc clusterele că fiind ”concentrări geografice de companii interconectate, aparținând unui anumit domeniu. Clusterele cuprind un grup de industrii înrudite și alte entități importante din punct de vedere al concurenței. Acestea includ, spre exemplu, furnizori de input-uri specializate, cum ar fi componente, mașini şi servicii sau furnizori de infrastructură specializată. De multe ori, clusterele se extind în aval către diverse canale de distribuție şi clienți şi lateral către producători de produse complementare şi către industrii înrudite prin calificări, tehnologii sau input-uri comune.” (Porter M., 1998)

Definiția ne conduce la concluzia conformă căreia mai multe companii aparținând industriei IT aflate în același areal pot formă un cluster, așadar un parc IT,  așa cum este Digital Park Chișinău, este și un cluster IT. Tot analiștii economici și dezvoltatorii expertizelor din industria IT & C apreciază efectele pozitive involuntare ale interconectării companiilor, interacțiunile între firmele membre arătând atât semne ale cooperării cât și competiției.

Avantajele clusterului IT sunt nenumărate, legăturile actorilor implicați sunt foarte variate, la fel și modele de conectare, chiar și cele mai faimoase clustere din lume, Silicon Valley spre exemplu, sunt diferite prin abordare, inovarea reprezentând o condiție esențială a succesului. Cert este faptul că pentru companiile implicate un beneficiu evident este forță de negociere și capacitatea de implicarea în proiecte de mai mare amploare și valoare având argumentul învecinării în parcul IT cu dezvoltatori din domenii conexe, cu un transfer tehnologic mult mai rapid, cu o evoluție și ascensiune verticală.

Prezența în parcul IT a mai multor companii din această industrie asigura cooperarea în achiziții de proiecte, facilitarea unui flux sporit de informație și transfer de tehnologie, devine posibil un proces de marketing integrat, accesul la anumite fonduri internaționale, susținere din partea autorităților, creșterea competitivității, dezvoltarea portofoliilor de clienți și desigur dezvoltarea de noi produse și servicii.